Mahishasura Mardini Stotram – (Aigiri Nandini) Lyrics in English

Mahishasura Mardini Stotram – (Aigiri Nandini) Lyrics in English

Ayi Giri Nandini, Nandhitha Medhini, Viswa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini, Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe ।
Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini, Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 1 ॥

Suravara Varshini, Durdara Darshini, Durmukhamarshani, Harsha Rathe,
Tribhuvana Poshini, Sankara Thoshini, Kilbisisha Moshini, Ghosha Rathe
Danuja Niroshini, Dithisutha Roshini, Durmatha Soshini, Sindhu Suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 2 ॥

Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha, Vana Priya Vasini, Hasarathe,
Shikhari Siromani, Thunga Himalaya, Srunga Nijalaya, Madhyagathe ।
Madhu Madure, Mdhukaitabha Banjini, Kaitabha Banjini, Rasa Rathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 3 ॥

Ayi Satha Kanda, Vikanditha Runda, Vithunditha Shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja Ganda , Vidhaarana Chanda, Paraakrama Shunda, Mrugathipathe ।
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda, Vipaathitha Munda, Bhatathipathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 4 ॥

Ayi Rana Durmathashathru Vadhothitha, Durdhara Nirjjara, Shakthi Bruthe,
Chathura Vicharadureena Maha Shiva, Duthatkrutha Pramadhipathe ।
Duritha Dureeha, Dhurasaya Durmathi, Dhanava Dhutha Kruithaanthamathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 5 ॥

Ayi Saranagatha Vairi Vadhuvara, Veera Varaa Bhaya Dhayakare,
Tribhuvana Masthaka Soola Virodhi, Sirodhi Krithamala Shoolakare ।
Dimidmi Thaamara Dundubinadha Mahaa , Ukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 6 ॥

Ayi Nija Huum Kruthimathra Niraakrutha, Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe,
Samara Vishoshitha Sonitha Bheeja, Samudhbhava Sonitha Bheejalathe ।
Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava, Tarpitha Bhootha Pisacha Rathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 7 ॥

Dhanu Ranushanga Rana Kshana Sanga, Parisphuradanga Natath Katake,
Kanaka Pishanga Brushathka Nishanga, Rasadbhata Shrunga Hatavatuke ।
Kritha Chaturanga Bala Kshithirangakadath , Bahuranga Ratadhpatuke,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 8 ॥

Sura-lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-abhinayo-dara Nrtya-rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-taala Kutuuhala Gaana-rate ।
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-mardini Ramya-kapardini Shaila-sute ॥ 9 ॥

Jaya Jaya Hey Japya Jayejaya Shabda , Parastuti Tatpara Vishvanute ,
Bhana Bhanabhinjimi Bhingrutha Noopura, Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe ।
Nadintha Nataartha Nadi Nada Nayaka, Naditha Natya Sugaanarathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 10 ॥

Ayi Sumana Sumana, Sumana Sumanohara Kanthiyuthe,
Sritha Rajani Rajani Rajani, Rajaneekaravakthra Vruthe ।
Sunayana Vibhramarabhrama, Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 11 ॥

Sahitha Maha Hava Mallama Hallika, Mallitharallaka Mallarathe,
Virachithavallika Pallika Mallika Billika , Bhillika Varga Vruthe ।
Sithakruthapulli Samulla Sitharuna, Thallaja Pallava Sallalithe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 12 ॥

Avirala Ganda Kalatha Mada Medura, Matha Matanga Rajapathe,
Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi, Roopa Payonidhi Raja Suthe ।
Ayi Suda Thijjana Lalasa Manasa , Mohana Manmatha Raja Suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 13 ॥

Kamala Dalaamala Komala Kanthi, Kala Kalithaamala Bala Lathe,
Sakala Vilasa Kala Nilayakrama, Keli Chalathkala Hamsa Kule ।
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala , Mauli Miladh Bhakulalikule,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 14 ॥

Kara Murali Rava Veejitha Koojitha, Lajjitha Kokila Manjumathe,
Militha Pulinda Manohara Kunchitha, Ranchitha Shaila Nikunjakathe ।
Nija Guna Bhootha Maha Sabari Gana, Sathguna Sambrutha Kelithale,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 15 ॥

Kati Thata Peetha Dukoola Vichithra, Mayuka Thiraskrutha Chandra Ruche,
Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura , Damsula Sannka Chandra Ruche
Jitha Kanakachala Maulipadorjitha, Nirbhara Kunjara Kumbhakuche,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 16 ॥

Vijitha Sahasra Karaika Sahasrakaraika, Sarakaraika Nuthe,
Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka, Sangaratharaka Soonu Suthe ।
Suratha Samadhi Samana Samadhi, Samadhi Samadhi Sujatharathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 17 ॥

Padakamalam Karuna Nilaye Varivasyathi, Yo Anudhinam Sa Shive,
Ayi Kamale Kamala Nilaye Kamala Nilaya, Sa Katham Na Bhaveth ।
Thava Padameva Param Ithi, Anusheelayatho Mama Kim Na Shive,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 18 ॥

Kanakala Sathkala Sindhu Jalairanu, Sinjinuthe Guna Ranga Bhuvam,
Bhajathi Sa Kim Na Shachi Kucha Kumbha, Thati Pari Rambha Sukhanubhavam ।
Thava Charanam Saranam Kara Vani, Nataamaravaaninivasi Shivam,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 19 ॥

Thava Vimalendu Kulam Vadnedumalam, Sakalayananu Kulayathe,
Kimu Puruhootha Pureendu Mukhi, Sumukhibhee Rasou Vimukhi Kriyathe ।
Mama Thu Matham Shivanama Dhane, Bhavathi Krupaya Kimu Na Kriyathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 20 ॥

Ayi Mai Deena Dayalu Thaya Krupayaiva, Thvaya Bhavthavyam Ume,
Ayi Jagatho Janani Kripayaa Asi, Thatha Anumithasi Rathe Na ।
Yaduchitham Atra Bhavathvya Rari Kurutha, Durutha Pamapakarute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 21 ॥