Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Lyrics in telugu

Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Telugu Lyrics Of Achyutaashtakam అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం, కృష్ణ దామోదరం వాసు దేవం హరిం; శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం, జానకీ నాయకం రామ చంద్రం భజే. ||1|| అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం, మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్; ఇందిరా మందిరం చేతసా సుందరం, దేవకీ నందనం నందజం సందధే. ||2|| విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే, రుక్మిణీ రాగిణే జానకీ జానయే; వల్లవీ వల్లభా యార్చితా యాత్మనే, కంసవిధ్వంసినే వంశినే …

Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Lyrics in telugu Read More »

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ, నిర్భూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ; ప్రాలేయాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||1|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ, ముక్తాహార విడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ; కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరే కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||2|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ, చంద్రార్కానలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ; సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||3|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| కైలాసాచల …

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం Read More »

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం)

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం) Telugu Lyrics Of Ashta Lakshmi Sthothram సుమనస సుందరి మాధవి చంద్ర సహొదరి హేమమయే, మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే, జయజయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సద పాలయమాం ||1|| అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే, క్షీరసముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే, జయజయహే మధుసూదన కామిని …

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం) Read More »

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం)

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం) అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే | గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే || భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే | జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||1|| సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే | త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని …

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం) Read More »

Telugu Lyrics Of Sri Lalita Siva Jyoti Aarti – శ్రీ లలితా శివ జ్యోతి ఆర్తి

Telugu Lyrics Of Sri Lalita Siva Jyoti Aarti Song శ్రీ లలితా శివ జ్యోతి సర్వ కామదా, శ్రీ గిరి నిలయా గిరామయ సర్వ మంగళా. శ్రీ లలితా శివ జ్యోతి సర్వ కామదా. జగముల చిరు నగముల పరిపాలించే జననీ, అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ, మనసే నీ వసమై, స్మరణే జీవనమై, మాయని వరమీయవె పరమేశ్వరి మంగళ హారతి. ||1|| శ్రీ లలితా శివ జ్యోతి సర్వ కామదా, శ్రీ …

Telugu Lyrics Of Sri Lalita Siva Jyoti Aarti – శ్రీ లలితా శివ జ్యోతి ఆర్తి Read More »

Sri Venkateswara Suprabhatam Aarti (శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం)

Sri Venkateswara Suprabhatam Aarti (శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం) ||ఓం|| కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాహ్నికమ్. ||1|| (2 times) ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ ఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు. ||2|| (2 times) మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైట భారేః వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే | శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్. ||3|| …

Sri Venkateswara Suprabhatam Aarti (శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం) Read More »

Sri Satyanarayana Aarti Lyrics – శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి హారతి

Sri Satyanarayana Song Lyrics In Telugu శ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ ||2|| నోచిన వారికి… నోచిన వరము చూసిన వారికి… చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ స్వామిని పూజించే… చేతులే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే… కనులే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవ్వరికయినా… జన్మ తరించునటా శ్రీ సత్యనారాయణుని… సేవకు రారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలిచి… హారతులీరమ్మ ఏ …

Sri Satyanarayana Aarti Lyrics – శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి హారతి Read More »

శ్రీ శని చలిసా Shani Chalisa in Telugu (Lyrics)

Shani Chalisa in Telugu – శ్రీ శని చలిసా ॥ దోహా ॥ జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల । దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ॥ జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ । కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ॥ ॥ చౌపాయీ ॥ జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా । కరత …

శ్రీ శని చలిసా Shani Chalisa in Telugu (Lyrics) Read More »

గణేష్ ఆర్తి (జై గణేష) Ganesh Aarti Lyrics In Telugu

Ganesh Aarti Lyrics In Telugu జై గణేష్ జై గణేష్ జై గణేష్ దేవా మాతా జాకీ పార్వతి పితా మహా దేవా చార్ భుజ ధారి మాతే సిందూర్ షోయే మ్యూజ్ కి సవారీ జై గణేష్ జై గణేష్ జై గణేష్ దేవా మాతా జాకీ పార్వతి పితా మహా దేవా పాన్ చాధే ఫూల్ చాదే ఔర్ చదే మేవా లడువాన్ కో భోగ్ లగే సంత్ కరే సేవ జై …

గణేష్ ఆర్తి (జై గణేష) Ganesh Aarti Lyrics In Telugu Read More »