Mantra

Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Lyrics in telugu

Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Telugu Lyrics Of Achyutaashtakam అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం, కృష్ణ దామోదరం వాసు దేవం హరిం; శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం, జానకీ నాయకం రామ చంద్రం భజే. ||1|| అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం, మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్; ఇందిరా మందిరం చేతసా సుందరం, దేవకీ నందనం నందజం సందధే. ||2|| విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే, రుక్మిణీ రాగిణే జానకీ జానయే; వల్లవీ వల్లభా యార్చితా యాత్మనే, కంసవిధ్వంసినే వంశినే …

Achyutaashtakam / అచ్యుతాష్టకం Lyrics in telugu Read More »

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ, నిర్భూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ; ప్రాలేయాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||1|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ, ముక్తాహార విడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ; కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరే కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||2|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ, చంద్రార్కానలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ; సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.||3|| ||మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ|| కైలాసాచల …

Telugu Lyrics Of Annapoorna Sthothram అన్నపూర్ణ స్తోత్రం Read More »

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం)

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం) Telugu Lyrics Of Ashta Lakshmi Sthothram సుమనస సుందరి మాధవి చంద్ర సహొదరి హేమమయే, మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే, జయజయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సద పాలయమాం ||1|| అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే, క్షీరసముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే, జయజయహే మధుసూదన కామిని …

Ashta Lakshmi Stotram (అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం) Read More »

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం)

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం) అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే | గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే || భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే | జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||1|| సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే | త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని …

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం) Read More »

श्री हनुमान स्तवन Shri Hanuman Stawan – Hanumanna Namskarah

श्री हनुमान स्तवन – श्रीहनुमन्नमस्कारः (Shri Hanuman Stawan – Hanumanna Namskarah in Hindi) सोरठा प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानघन । जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥१॥ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् । दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ॥२॥ सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् । रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥ श्रीहनुमन्नमस्कारः गोष्पदी-कृत-वारीशं मशकी-कृत-राक्षसम् । रामायण-महामाला-रत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १॥ अञ्जना-नन्दनं-वीरं जानकी-शोक-नाशनम् । कपीशमक्ष-हन्तारं …

श्री हनुमान स्तवन Shri Hanuman Stawan – Hanumanna Namskarah Read More »

ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः Vishnu Mantra in Hindi

॥ श्री विष्णु मूल मंत्र ॥ ॐ नमोः नारायणाय॥ ॥ श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र ॥ ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥ ॥ श्री विष्णु गायत्री मंत्र ॥ ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥ ॥ विष्णु शान्ताकारं मंत्र ॥ शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम् । लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे …

ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः Vishnu Mantra in Hindi Read More »

सूर्य नमस्कार मंत्र Surya Namaskar Mantra Meaning in Hindi

Surya Namaskar Mantra lyrics ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सबित्रू सुर्यनारायणाय नमः

Ganesh Ji ki Aarti श्री गणेश आरती

गणेश उत्सव मे सर्वमान्य श्री गणेश आरती का अपना अलग ही महत्व है: जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा । माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥ एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी । माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥ जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा । माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥ …

Ganesh Ji ki Aarti श्री गणेश आरती Read More »

Shiv Tandava Stotram Lyrics in English

Shiv Tandava Stotram in English Jatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam॥ Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama॥ Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati pramodamanamanase Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi Kvachidigambare manovinodametuvastuni॥ Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure Mano vinodamadbhutam bibhartu …

Shiv Tandava Stotram Lyrics in English Read More »

मंत्र: शिव तांडव स्तोत्र Shiv Tandava Stotram Lyrics in Hindi

Shiv Tandava Stotram in Hindi शिव तांडव स्तोत्र जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् । डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥ जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_ विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि । धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे । मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥ सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर_ प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः । भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै …

मंत्र: शिव तांडव स्तोत्र Shiv Tandava Stotram Lyrics in Hindi Read More »